STRATEGICZNE PROJEKTY:

Warszawa, Polska, Fotowoltaika, odnawialna energia, GlobalTradex, wiatraki, inwestycje

CZYSTA ENERGIA 

Uznanie efektywności energetycznej za priorytet i rozwijanie sektora energii opartego w dużej mierze na źródłach odnawialnych oraz w pełni zintegrowany, wzajemnie połączony i cyfrowy unijny rynek energii, to strategiczne punkty działań realizowanych w ramach projektu Renewable Energy. Global Tradex to fundusz kapitałowy wspierający projekty rozwojowe dla czystej energii. 

Czytaj więcej >>

Warszawa, Polska, Inwestycje, domy, domy modułowe, hotele, budowa hotelu, inwestycje, budownictwo, deweloper, GlobalTradex
Warszawa, Polska, Inwestycje, GlobalTradex, sustainable mobili, samochody elektryczne, energia, zielona energia, innowacje

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i wartość ta wciąż rośnie. Zielony ład zakłada zmniejszenie tych emisji o 90% do 2050 r. Do 2025 r. potrzebny będzie około 1 mln publicznych stacji ładowania i tankowania do obsługi13 mln bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów spodziewanych na drogach europejskich. Innowacyjne koncepcje Global Tradex to zasoby kapitałowe i technologiczne wspierające elektromobilność.  

Czytaj więcej >>

82845045_10157051748691270_5716293126683
Warszawa, Polska, Inwestycje, GlobalTradex, zarządzanie, managment, hotele, zarządzanie hotelem, restauracje zarządzaie w gastronomii

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 

Sprawne zarządzanie rozwojem i jego stabilne finansowanie to kluczowe narzędzia współczesnych przedsiębiorstw. Stała zdolność do kreacji i podnoszenia kompetencji stają się motorem zapalnym dla realizacji innowacyjnych inicjatyw. Doskonała precyzja i perfekcja w procesów zarządzania to klucz otwierający drzwi sukcesu w każdym biznesie. 

Czytaj więcej >>

GettyImages-healthy-eating-habits-sveta-

ZDROWE ŻYCIE 

Ekosystemy zapewniają żywność, wodę słodką, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. Różnorodność biologiczna oraz najwyższa troska o zdrowe życie to strategiczne kierunki projektu Healty Lifstyle. W Global Tradex wiemy jak ważna jest inwestycja w zdrowie nasze i naszych najbliższych.  

Czytaj więcej >>

Warszawa, Polska, Inwestycje, GlobalTradex, eliminating pollution

ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ

Ochrona różnorodności biologicznej w naszych jeziorach,rzekach i na terenach podmokłych. Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanegoprzez nadmiar substancji biogennych dzięki strategii„od pola do stołu”. Zmniejszenie szczególnie szkodliwego zanieczyszczeniamikrodrobinami plastiku i farmaceutykami.

Czytaj więcej >>